Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараторисортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българия

1.Линии за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед

Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед

1.1 Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед ЛПС 500 Б  (до 500 кг/час)

- бункер (яма) - входен продукт
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) 5 м
- Машина за първично почистване МПО 5БС (до 2000 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб.м/ч                     
- Калибровъчен вибро сепаратор КВ2 (до 500 кг/час)


Капацитет на ЛПС 500 Б за почистване, сортиране и калибровка на пшеница – 2000 кг/час

1.2 Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед ЛПС 1000 Б  (до 1000 кг/час)

- бункер (яма) - входен продукт
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) 5 м
- Машина за първично почистване МПО 5БС (до 2000 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб.м/ч                      
- Калибровъчен вибро сепаратор КВ2– 2 бр. (до 1000 кг/час)


Капацитет на ЛПС 1000 Б за почистване, сортиране и калибровка на пшеница – 4000 кг/час

 

1.3.1. Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед ЛПС 2000 С (до 2000 кг/час)

- бункер (яма) - входен продукт – 15 м3 (не се доставя от СортБГ )
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) – 1 бр. 10,3 м
- Машина за първично почистване МПО 5БС (до 2000 кг/час) 1бр.
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) – 1 бр. 6,5 м
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) – 2 бр. 7 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб. м/ч 2 бр.                      
 - Калибровъчен вибро сепаратор КВ2 – 4 бр.  до 2000 кг/час

1.3.2. Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед  ЛПС 2000 М (до 2000 кг/час)


- захранващ бункер (яма) - входен продукт
- Машина за първично почистване МПО 5БС (до 2000 кг/час) 1бр.
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) – 1 бр. 6,4 м
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) – 2 бр. 5,9 м
- Калибровъчен вибро сепаратор КВ2 – 4 бр.  до 2000 кг/час

Принцип на работа на линия за почистване и калибровка на слънчоглед

  1. Производствени линии за почистване, сортиране и калибриране  на слънчоглед – схеми и принцип на работа :

1.3.1.Линия за почистване на слънчоглед ЛПС 2000 С (2000 кг/ч) Принципна схема - вариант 1

1.3.2.Линия за почистване на слънчоглед ЛПС 2000 М (2 т/ч)   Принципна схема - вариант 2

 

Линия за почистване и калибровка на слънчоглед

 

Линия за почистване и калибровкацветно фотосортиране на слънчоглед

Линията включва входна яма с обем на  ямата 15м3. От входната яма чрез нория НЗ-10  (поз. 1) слънчогледа се подава на машина МПО 5БС /2/, машината има два входа за продукта, затова на норията е поставен делител. След преминаване през циклон /3/продукта се подава на калибровъчен вибросепаратор/4/.
За получаване на чистота на продукта 99,99 % продукта се подава за цветно сортиране на фотосепаратор.

 

Дадената линия може да се механизира, като поставим Вибро конвейер за събиране на фракции. Вибро конвейера се поставя между две калибровки (2бр.) третия виброконвейер може да се постави за събиране на  петата фракция (преминаване през  решетка #3,6) и с помощта на нория да го отправим в складовия бункер.

За получаване на чистота на продукта 99,99 % продукта се подава за цветно сортиране на фотосепаратор.   
Комплекса се използва от големите производства за преработка на  семена от слънчоглед, монтират се на масло преработващите комплекси ; в комплексите за белен слънчоглед и др.  


При използване на  почистване в комплекс от други видове зърнени култури е необходимо за окончателно почистване да използваме вибропневмомаса (почистване на зърно по относително тегло)           
Дадената линия може да се използва както за маслените, така и за другите сортове слънчоглед. При настройката на  машината се сменят ситата.

белен, слънчоглед, машина, белене, лющене, сортиране, калибриране, обработка, черен, бял, шарен, семки, форумагропром, сортбгсортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българия

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториСортБГ ООД предлага цялата гама от почистващи машини, сепаратори и калибратори -  предназначени, както за първично почистване, така и за последваща обработка на зърнени продукти и семена. Широката гама от предлаганото оборудване позволява напълно да окомплектоваме линии по производство на белен слънчоглед и зърнопочистващи и сортиращи комплекси. Каталог на оборудване

СортБГ е разработила уникален метод за почистване на зърнени култури, основан на принципа на различното относително тегло на сортираните материали. Тази технология позволява да се почистят и най-тежките смеси. Благодарение на този принцип е възможно да се отделят здравите зърна от негодните зърна(или поразените от различни болести), отделяне на пшеница от ечемик, празните семки от пълните, царевица от семки, начупени зърна от цели и т.д., което прави посевния материал практически безупречен – степента на почистване достига 99,6%! При това използването на това оборудване не се ограничава само с зърнени култури, по принципа на разделяне по относително тегло е възможна сортировката на всички насипни материали и при това качеството на калибровка ще бъде неизменно висок.Използването на нашето оборудване не се ограничава само с зърнени култури, като по принципа на разделяне по относително тегло е възможна сортировка на всички насипни материали и при това качеството на калибровка, ще бъде неизменно висок.

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториНие се стремим, нашата техника да е най-съвременното оборудоване за подготовка на посевния материал, за почистване и калибровка на зърнени култури и сме уверени, че след използване на нашето оборудване Вие можете да се убедите в качеството и ефективността на Нашата почистващо, сортиращ и калибриращо оборудване.

Почистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгшарен, слънчоглед, сортиране, почистване, фото, сепаратор, белен, черен, бял, белене, сортбг

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториФотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продуктиселскостопански култури и промишлени материали по цвят.Фотосепарацията  - това е най-надеждния метод за автоматизирано почистване на насипни продукти. Продуктите не са подлагани на механична обработка, миене, почистване, калибриране, които могат  да повредят продукта. Те са иновационно, енергоефективно оборудване, предназначено за електронно-оптическа сортировка, на насипни суровини и материали с различно предназначение – трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура в пълноцветния RGB режим, в инфрачервения спектър, а така също и във видимия спектър.