СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

 

 

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараторисортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българия

Принципна схема - вариант 1

1.3.1. Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед ЛПС 2000 С (до 2000 кг/час)

Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед
- бункер (яма) - входен продукт – 15 м3 (не се доставя от СортБГ )
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) – 1 бр. 10,3 м
- Машина за първично почистване МПО 5БС (до 2000 кг/час) 1бр.
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) – 1 бр. 6,5 м
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) – 2 бр. 7 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб. м/ч 2 бр.                      
 - Калибровъчен вибро сепаратор КВ2 – 4 бр.  до 2000 кг/час

Линия за почистване и калибровка цветно фотосортиране на слънчоглед

Линията включва входна яма с обем на  ямата 15м3. От входната яма чрез нория НЗ-10  (поз. 1) слънчогледа се подава на машина МПО 5БС , машината има два входа за продукта, затова на норията е поставен делител. След преминаване през циклон продукта се подава на 4 бр. калибровъчен вибросепаратор. За получаване на чистота на продукта 99,99 % продукта се подава за цветно сортиране на фотосепаратор.

Принцип на работа на линия за почистване и калибровка на слънчоглед – схеми и принцип на работа :

1.3.1.Линия за почистване на слънчоглед ЛПС 2000 С (2000 кг/ч) Принципна схема - вариант 1
Принцип на работа на линия за почистване и калибровка на слънчоглед
Производителност на машината МПО 5БС до 2 тона в час.    
Машина има четири решетъчни стана и две системи за аспирации.          
Слънчогледът, чрез дозиращ ръкав постъпва в първата система на аспирацията и попада на първия решетъчен стан. Решетката на първия решетъчен стан d11.  
Под решетката е установен възел за почистване на решетката «топка механизъм». След това се намира втората решетка d11. Дадената система позволява максимално да отделим от семената на слънчогледа  от трудно отделими  примеси (клечки и др.). В момента на попадане на слънчогледа на решетъчния стан, пръчката ляга заедно със слънчогледа в хоризонтално положение, протича  процес на самосепарация, така леките пръчици «излизат» най отгоре на слоя.
Дадената операция се повтаря два пъти. След това пръчките и едрите боклуци попадат в стъпаловидния ръкав чрез тръбопровод и попадат в чувала. Почистения слънчоглед постъпва на втория решетъчен стан. На втория решетъчен стан е първата решетка - d10, която отделя едрите примеси (с овална и кръгла форма), втората решетка #6,0(процеп), се поставя за почистване на семената репей и др.. Отделените едри примеси също постъпват в сборния канал. Слънчогледът, преминал почистването на двата решетъчни стана, постъпва на трети решетъчен стан, с поставена решетка d5,5 , където произтича отстраняване на дребната фракция на слънчогледа. Преминаването през решетка d5,5 отстранява дребния слънчоглед. Отделно постъпва едрия слънчоглед, който по-нататък постъпва във втората система с аспирация и доизчиства леките примеси. Падналият слънчоглед постъпва на четвъртия решетъчен стан, където е поставена решетка d3,0, където се почиства от дребни примеси най-напред от семена на  амброзии.
Параметри на  машината: 
Производителност до 2 тона в час           
Входяща замърсеност на продукта около 8%     
Изходяща замърсеност около 1% 
Отстранение на дребния продукт до 80% от общо входящия.
Остатък на дребен слънчоглед  фракции след решетка d5,5 съставлява от 10% до 20%.  
Този параметър зависи от началното количество на дребен слънчоглед от общата маса.
Продукта след решетка d5,5 след системата за аспирация, чрез изходните канали, постъпва на две нории НЗ-5 (поз5) и се подава на четири калибровъчни Вибросепаратора КВ-2. На входа на КВ-2, е поставена контролираща аспирация. Дребният слънчоглед, след  решетка d3,0 постъпва в канал и след това в нория НЗ-5 (поз4) и постъпва в събирателния бункер. 
В машина МПО 5БС са поставени четири вентилатора, за работа на  системата за аспирация. Въздуха от вентилатора постъпва на четири циклона (поз7). Калибровъчните вибросепаратори КВ-2, разделят и калиброват продукта на 5 фракции. В машината са поставени сита :  #4,2; #4,0; #3,8;#3,6.       
Дадената линия може да се механизира, като поставим Вибро конвейер за събиране на фракции. Вибро конвейера се поставя между две калибровки (2бр.) третия виброконвейер може да се постави за събиране на  петата фракция (преминаване през  решетка #3,6) и с помощта на нория да го отправим в складовия бункер.     
Комплекса се използва от големите производства за преработка на  семена от слънчоглед, монтират се на масло преработващите комплекси ; в комплексите за белен слънчоглед и др.        
При използване на  почистване в комплекс от други видове зърнени култури е необходимо за окончателно почистване да използваме вибропневмомаса (почистване на зърно по относително тегло)           
Дадената линия може да се използва както за маслените, така и за другите сортове слънчоглед. При настройката на  машината се сменят ситата.

Принципна схема - вариант 2 1.3.2.Линия за почистване на слънчоглед ЛПС 2000 М (2 т/ч)

1. Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед

2. Линия за лющене (белене) на слънчоглед

3. Линия за първоначално почистване след прибиране на реколтата и последващо почистване и калибриране за подготовка на семената за посев за всички насипни селскостопански култури

4. Зърно почистваща линия пшеница и други селскостопански култури - сортиране и калибриране

5. Производствен комплекс за производство на белен слънчоглед

белен, слънчоглед, машина, белене, лющене, сортиране, калибриране, обработка, черен, бял, шарен, семки, форумагропром, сортбгсортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българияПочистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбг

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториНие се стремим, нашата техника да е най-съвременното оборудоване за подготовка на посевния материал, за почистване и калибровка на зърнени култури и сме уверени, че след използване на нашето оборудване Вие можете да се убедите в качеството и ефективността на Нашето почистващо, сортиращо и калибриращо оборудване.

шарен, слънчоглед, сортиране, почистване, фото, сепаратор, белен, черен, бял, белене, сортбг

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториФотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продуктиселскостопански култури и промишлени материали по цвят.Фотосепарацията  - това е най-надеждния метод за автоматизирано почистване на насипни продукти. Продуктите не са подлагани на механична обработка, миене, почистване, калибриране, които могат  да повредят продукта. Те са иновационно, енергоефективно оборудване, предназначено за електронно-оптическа сортировка, на насипни суровини и материали с различно предназначение – трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура в пълноцветния RGB режим, в инфрачервения спектър, а така също и във видимия спектър.

типови, линии, комплекси, каталог, почистваща, калибрираща, линия, комплекс, белен, слънчоглед, сортбг, форумагропром

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториСортБГ ООД произвежда цялата гама от почистващи машини, сепаратори и калибратори -  предназначени, както за първично почистване, така и за последваща обработка на зърнени продукти и семена. Широката гама от предлаганото оборудване позволява напълно да окомплектоваме линии по производство на белен слънчоглед и зърнопочистващи и сортиращи комплекси. Каталог на оборудване

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси