СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

 

сортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българия

2.Линия за лющене (белене) на слънчоглед
каталог, фото, сепаратори, сортиращи, машини, сорт, бг, оод

След преминаване на слънчогледа през линията за калибровка и почистване с помощта на кофичков елеватор нория НЗ  се подава на линията за белене включваща: машина за лющене(белене) и вибропневмомаса и фотосепаратор
Машина за белене на слънчоглед, МШС 250 е предназначена за получаване на белен слънчоглед. То се постига чрез отделяне на ядрото на слънчогледа от обвивката. МШС 250 Б има допълнителен разсев, който обезпечава разкалибровката на продукта за по-качествено почистване на зърната на вибропневмомаса.
Особености на  нашето оборудване за лющене на слънчоглед: простота и надеждност на експлоатация; качествено ново центробежно лющене;  съвършена система на аспирация; модернизирана система на разсев.

2.1. Линия за лющене (белене) на слънчоглед ЛШС 250 Б (до 250 кг/час – 1бр машина за люшене)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
- Машина за лющене(белене) МШС 250 Б (до 250 кг/час)
- Вибро пневмо маса ВПС 1,5 (до 700 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
Производителността на линията за белене на слънчоглед, може да се увеличи до 1000 кг/час с поставянето на още 3 машини за лющене МШС 250БС . Производителността  на останалото използвано  оборудване е достатъчна и не се налага включване на допълнително оборудване.


2.2. Линия за лющене(белене) на слънчоглед ЛШС 1000 Б (до 1000 кг/час – 4 бр машини за лющене) 
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
- Машина за лющене(белене) МШС 250 Б (до 250 кг/час)-4 бр.
- Вибро пневмо маса ВПС 2,5 (до 1100 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)

каталог, фото, сепаратори, сортиращи, машини, сорт, бг, оод

Финално почистване  – фотосепаратор Зоркий 1 (до 1.5 т/час),

Финално почистване  – фотосепаратор Оптима 2 (до 3  т/час), СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия


Пакетираща машина белен слънчоглед (не се доставя от „СортБГ“ООД)

1. Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед

3. Линия за първоначално почистване след прибиране на реколтата и последващо почистване и калибриране за подготовка на семената за посев за всички насипни селскостопански култури

4. Зърно почистваща линия пшеница и други селскостопански култури - сортиране и калибриране

5. Производствен комплекс за производство на белен слънчоглед

белен, слънчоглед, машина, белене, лющене, сортиране, калибриране, обработка, черен, бял, шарен, семки, форумагропром, сортбгсортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българия

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториСортБГ ООД произвежда цялата гама от почистващи машини, сепаратори и калибратори -  предназначени, както за първично почистване, така и за последваща обработка на зърнени продукти и семена. Широката гама от предлаганото оборудване позволява напълно да окомплектоваме линии по производство на белен слънчоглед и зърнопочистващи и сортиращи комплекси. Каталог на оборудване от тук...

"СортБГ"ООД е разработила уникален метод за почистване на зърнени култури, основан на принципа на различното относително тегло на сортираните материали. Тази технология позволява да се почистят и най-тежките смеси. Благодарение на този принцип е възможно да се отделят здравите зърна от негодните зърна(или поразените от различни болести), отделяне на пшеница от ечемик, празните семки от пълните, царевица от семки, начупени зърна от цели и т.д., което прави посевния материал практически безупречен – степента на почистване достига 99,6%! При това използването на това оборудване не се ограничава само с зърнени култури, по принципа на разделяне по относително тегло е възможна сортировката на всички насипни материали и при това качеството на калибровка ще бъде неизменно висок.Използването на нашето оборудване не се ограничава само с зърнени култури, като по принципа на разделяне по относително тегло е възможна сортировка на всички насипни материали и при това качеството на калибровка, ще бъде неизменно висок.

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториНие се стремим, нашата техника да е най-съвременното оборудоване за подготовка на посевния материал, за почистване и калибровка на зърнени култури и сме уверени, че след използване на нашето оборудване Вие можете да се убедите в качеството и ефективността на Нашата почистващо, сортиращ и калибриращо оборудване.

Почистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбгшарен, слънчоглед, сортиране, почистване, фото, сепаратор, белен, черен, бял, белене, сортбг

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториФотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продуктиселскостопански култури и промишлени материали по цвят.Фотосепарацията  - това е най-надеждния метод за автоматизирано почистване на насипни продукти. Продуктите не са подлагани на механична обработка, миене, почистване, калибриране, които могат  да повредят продукта. Те са иновационно, енергоефективно оборудване, предназначено за електронно-оптическа сортировка, на насипни суровини и материали с различно предназначение – трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура в пълноцветния RGB режим, в инфрачервения спектър, а така също и във видимия спектър.

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси