СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

сортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българиясортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българия

 

4.Зърно почистваща линия пшеница и други селскостопански култури - сортиране и калибриране

Линия за първоначално почистване на пшеница, след прибиране на реколтата и последващо почистване и калибриране за подготовка на семената за посев. Предлагаемият комплекс е предназначен за получаване на семена за посев с много висока чистота на продукта до 98% . Този ефект се постига с използването на високоефективен калибровъчен вибросепаратор и вибропневмо маса,които извършват окончателното почистване на зърното по относително тегло, което позволява да отделим от пълноценното зърно замърсителите : пръчки, семена на плевели, повредено, кухо и леко зърно, и да получим посевен материал, разкалиброван на фракции по размер, което е необходимо за посев със сеялки за прецизна сеитба.


4.1.Зърно почистваща линия пшеница ЛП 1500 С
- Машина за първично почистване МПО 2,5 (до 9000 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб.м/ч                     
- Вибро пневмо маса ВПС 1,5 (до 1500 кг/час)

4.2.Зърно почистваща линия пшеница ЛП 2500 С
- Машина за първично почистване МПО 2,5 (до 9000 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб.м/ч                      
- Вибро пневмо маса ВПС 2,5 (до 2500 кг/час)

4.3.Зърно почистваща линия пшеница ЛП 5000 С
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- Машина за първично почистване МПО 2,5 (до 9000 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб.м/ч                       
- Вибро пневмо маса ВПС 5 (до 5000 кг/час)

4.4.Зърно почистваща линия пшеница ЛП 10000 С
- Машина за първично почистване МПО 5 (до 18000 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) 5 м – 2 бр.
- Циклон Блок от 8 апарата Q=16000 куб.м/ч                 
- Вибро пневмо маса ВПС 5 (до 5000 кг/час) – 2бр. 

- Машина за първично почистване МПО 5 (до 18000 кг/час)
- захранващ бункер (яма) - входен продукт
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) – 1 бр. 6,4 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб. м/ч 2 бр.                     
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) – 2 бр. 5,9 м
- Калибровъчен вибро сепаратор КВ2Б – 4 бр.  до 12000 кг/час


1.1. ЛПС 500 Б за почистване, сортиране и калибровка на пшеница – 2000 кг/час

1.2. ЛПС 1000 Б за почистване, сортиране и калибровка на пшеница – 4000 кг/час


5.5. Комплекс КПС  за първоначално почистване на пшеница и др., след прибиране на реколтата и последващо почистване и калибриране за подготовка на семената за посев.

Освен това подготовката на посевния материал със комплекса може да се извърши :

5.5.Комплекс за първоначално почистване на пшеница и др., след прибиране на реколтата и последващо почистване, сортиране и калибриране за подготовка на семената за посев  на пшеница и др.КПС 2000 ЗПС (до 10000 кг/ч)

   

Комплекса включва :
- захранващ бункер (яма) - входен продукт
- Машина за първично почистване МПО 5 (до 18000 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) – 1 бр. 6,4 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб. м/ч 2 бр.                      
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) – 2 бр. 5,9 м
- Калибровъчен вибро сепаратор КВ2Б – 4 бр.  до 12000 кг/час
- Вибро пневмо маса ВПС 5 (до 10000 кг/час)– 2 бр.

Предлагаме: Линия за първоначално почистване след прибиране на реколтата и последващо почистване и калибриране за подготовка на семената за посев за всички насипни селскостопански култури.

модели : ЛП 1500 Б, ЛП 1500 С, ЛП 2500 Б, ЛП 5000 Б, ЛП 10000 Б

Всички линии и комплекси предлагани от "СортБГ"ООД от тук...

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториНие се стремим, нашата техника да е най-съвременното оборудоване за подготовка на посевния материал, за почистване и калибровка на зърнени култури и сме уверени, че след използване на нашето оборудване Вие можете да се убедите в качеството и ефективността на Нашата почистващо, сортиращ и калибриращо оборудване.

Почистваща, техника, машина, първично, почистване, зърнени, насипни, култури, продукти, сортбг

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториФотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продуктиселскостопански култури и промишлени материали по цвят.Фотосепарацията  - това е най-надеждния метод за автоматизирано почистване на насипни продукти. Продуктите не са подлагани на механична обработка, миене, почистване, калибриране, които могат  да повредят продукта. Те са иновационно, енергоефективно оборудване, предназначено за електронно-оптическа сортировка, на насипни суровини и материали с различно предназначение – трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура в пълноцветния RGB режим, в инфрачервения спектър, а така също и във видимия спектър.Постигане на най-висока чистота на продукта 99,99%.