СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

белен, слънчоглед, машина, белене, лющене, сортиране, калибриране, обработка, черен, бял, шарен, семки, форумагропром, сортбгсортбг, форумагропром, фото, агро, форум, линии, системи, машини, почистване, сортиране, българия

5.Производствен комплекс за производство на белен слънчоглед

Почистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепараториПочистваща, сортираща, техника, елеватор, кофичков, ооо, форумагропрон, сортбг, фото, сепаратори

5.1.Производствен комплекс ПК 250 Б (до  250 кг/ч) за производство на белен слънчоглед включва:

- (яма) - входен продукт
- нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продукти Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) 5 м
- машина, първично, почистване, сортбгМашина за първично почистване МПО 5БС (до 2000 кг/час)
- нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктиКофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- циклон, насипни, продукти, сортбгЦиклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб.м/ч                      
- калибровъчен, вибро, сепаратор, фото, насипни, продуктиКалибровъчен вибро сепаратор КВ2 (до 500 кг/час)
- нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктиКофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
- белен, слънчоглед, лющене, машина, сортбгМашина за лющене(белене) МШС 250 Б (до 250 кг/час)
- вибро, пневмо, маса, фото, сортбг, насипни, продуктиВибро пневмо маса ВПС 1,5 (до 700 кг/час)
- нория, кофичков, елеватор, z, насипни, продуктиКофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
csort, фото, сепаратор, сортираща, машина, българоя, цветно, сортиране фотосепаратор Зоркий 1 (до 1.5 т/час)

 

5.2.Производствен комплекс ПК 1000 Б (до 1000 кг/час) за производство на белен слънчоглед включва:

- бункер (яма) - входен продукт
- Кофичков елеватор НЗ-10 (до 10000 кг/час) 5 м
- Машина за първично почистване МПО 5БС (до 2000 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час) 3 м
- Циклон Блок от 4 апарата Q=8000 куб.м/ч                     
- Калибровъчен вибро сепаратор КВ2– 2 бр. (до 1000 кг/час)

- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
- Машина за лющене(белене) МШС 250 Б (до 250 кг/час )- 4 бр.
- Вибро пневмо маса ВПС 2,5 (до 1100 кг/час)
- Кофичков елеватор НЗ-5 (до 5000 кг/час)
– фотосепаратор Зоркий 1 (до 1.5 т/час),

Схема на производствен комплекс ПК 1000 Б (до 1000 кг/час) за производство на белен слънчоглед:

1.Линия за почистване, сортиране и калибровка 2.линия за лющене (белене)

3.фотосортиране на слънчоглед 4.Пакетираща машина(белен слънчоглед)

 

 

Принцип на работа на линия за почистване,калибровка и белене на слънчоглед

Линията включва входна яма с обем на  ямата 15м3 - входен продукт без първична обработка. От входната яма чрез кофичков елеватор нория НЗ-10 слънчогледа се подава на машина за първично почистване МПО 5БС , машината има два входа за продукта, затова на норията е поставен делител.Машина има четири решетъчни стана и две системи за аспирации. След преминаване през нея продукта се подава за почистване от прах и леки примеси на циклон.След почистването продукта се подава на калибровъчен вибросепараторза калибриране и сортиране .

Калибрираният и разделен на фракции слънчоглед се подава чрез кофичков елеватор на машина за лющене (белене) МШС-250. Слънчогледа вече обелен се подава на вибро пневмо маса за окончателно сортиране и отделяне на обелките.


За получаване на чистота на продукта 99,99 % продукта се подава за цветно сортиране на фотосепаратор, чрез кофичков елеватор нория НЗ-10 . Готовият и почистен белен слънчоглед се пакетира в чували.
Фотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продукти селскостопански култури и промишлени материали с различно предназначение – трудно отделими примеси по визуални признаци, такива като : цвят, форма, текстура в пълноцветния RGB режим, в инфрачервения спектър, а така също и във видимия спектър. Принцип на работа....
Сортиране на белен слънчоглед на фотосепаратор - качество, чистота 99,99% .

типови, линии, комплекси, каталог, почистваща, калибрираща, линия, комплекс, белен, слънчоглед, сортбг, форумагропром

1. Линия за почистване, сортиране и калибровка на слънчоглед

2. Линия за лющене (белене) на слънчоглед

3. Линия за първоначално почистване след прибиране на реколтата и последващо почистване и калибриране за подготовка на семената за посев за всички насипни селскостопански култури

4. Зърно почистваща линия пшеница и други селскостопански култури - сортиране и калибриране

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси