Машина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bgМашина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg

 • KHAROL
  КАТАЛОГ
 • USKH
  сушилня
 • NRKH-4
  NRKH-4-01
 • SHO3KH
  за овес
 • LP2 трошене
  на царевица
C
НРХ-4-01Машина за лющене (чупене) на семена Sort NRKH-4 (NRKH-4-01)
Машина за лющене (чупене) на семена Sort NRKH-4 непрекъснато действия предназначена за лющене(чупене) на маслени семена  в предприятията .
Машината   надеждно  работи  при  температура  от  минус  10  до  плюс  40°С, относителна влажност  80%,  при  средногодишна температура  плюс  15°С, атмосферно налягане  от  86,6 до 106,7 кПа.
Sort NRKH-4 -производителност 3 т/час
Sort NRKH-4-01 - производителност 5 т/час

 

НРХ-4-01Сушилня аеро- вибрационна Sort USKH (Сорт УСХ)
за сушене на зърнени продукти, получени от  различни зърнени култури по метода чрез конвекционно сушене след сплескване върху сплескваща машина. Може да се използва и за отстраняване на повърхностна влага след пропарване на продукта и на получения продукт след лющене. В качеството на източник за подгряване може са се използват електро калорифери или радиатори, използващи гореща пара.  
Сушилня аеро- вибрационна Sort USKH (УСХ)  е предназначена за сушене на различни видове зърнени мюсли.
Прочети още...

 

НРХ-4-01

Машина за лющене Sort SHO3KH
Машина Sort SHO3KH – за лющене на овес, се използва за лющене на овес за последваща обработка в чипс или брашно. Успешно се използва за лющене на слънчоглед, и спелта.
Машина за лющене е центробежен тип с непрекъснато действие. Работна температура от  минус  10  до  плюс  40°С, относителна  влажност  80%  при  атмосферно налягане от 650 до 800 мм.ж.ст.(86,6¸106,7 кПа).
Прочети още ...
НРХ-4-01
Машина за трошене на кочани царевица Sort LP2
Машина за трошене на кочани царевица Sort LP2 ЛП-2 е предназначена за отделяне на семената за царевицата от кочаните, предварително очистена от обвивката и почистване от дребни и едри примеси.
Мощност на ел. двигателя – 2.2 кВт , 1500 об/мин.
Честота на въртене на ротора – 1000 об/мин.
Тегло – 180 кг.
Един оператор за 1 час обработва от 100 чувала по 30 кг, до 4,5 тона/час.
Прочети още ...

 

 

 

Pro`e

C
НРХ-4-01Сушилня аеро- вибрационна Sort USKH (Сорт УСХ)

за сушене на зърнени продукти, получени от  различни зърнени култури по метода чрез конвекционно сушене след сплескване върху сплескваща машина. Може да се използва и за отстраняване на повърхностна влага след пропарване на продукта и на получения продукт след лющене. В качеството на източник за подгряване може са се използват електро калорифери или радиатори, използващи гореща пара.  
Сушилня аеро- вибрационна Sort USKH (УСХ)  е предназначена за сушене на различни видове зърнени мюсли.

Прочети още...

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ,  КГ/ЧАС

500…1000

Температура на сушене, 0С

100…120

Разход на въздух за сушене, м3/ч

4500…5000

Честота на въртене на електро-вибратора, С-1 (об/мин)

15,67 (940)

Амплитуда нс колебания на електро вибратора, мм

5…6

Мощност, кВт,

0,74

Захранване, трифазно

50 Гц, 380 В

Ъгъл на наклона на работните сита, град

0…6

Състояние на работната среда

твърдо вещество

Материал на частите в контакт с продукта

Стомана 12Х18Н10Т

Габаритни размери, мм

 

дължина

2420

ширина

1420

височина

1730

Тегло, кг.

595

 

ontent 3

НРХ-4-01, Машина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg

Машина за лющене (чупене) на семена Sort NRKH-4 (NRKH-4-01)

Машина за лющене (чупене) на семена Sort NRKH-4 непрекъснато действия предназначена за лющене(чупене) на маслени семена  и слънчоглед в предприятията .
Машината   надеждно  работи  при  температура  от  минус  10  до  плюс  40°С, относителна  влажност  80%,  при  средногодишна температура  плюс  15°С, атмосферно налягане  от  86,6 до 106,7 кПа

Прочети още...

Технически параметри :

Наименование на параметрите

NRKH-4

NRKH-4-01

Производителност    

(в  зависимост  от  интензивността на обработка),  т/час

  3

  5

Честота на въртене,  с честотно-регулируем привод, об/мин
 при ролка на двигателя      Ø 125
                                                    Ø 133,9
                                                    Ø140,6

  560-630
  560
  600
  630

  560-630
  560
  600
  630

Диаметър  на ротора,  мм

800

800

Ширина на ротора,  мм

980

1270

Мощност,  кВт

7,5

11,0

Разход  на въздуха  на  аспирацията,  м3/ч.

610

800

Габаритни  размери,  мм:
                        дължина
                        ширина
                        височина

 

 1735
1315
1710

 
1735
1615
1710

Тегло,  кг

1450

1750

 

Качествени показателиествени  показатели    


Параметри

Дребни семена

Едри семена

Съдържание,  %:

 

 

            цели

10,98

12,68

            не олющени

8,84

4,82

            ядка

40,48

43,87

            люспи

12,50

18,41

            натрошени

11,07

8,49

Маслен  прах,  %

16,13

11,73

 

NRKH 4, Машина за лющене, НРХ-4-01, КАТАЛОГ, KHMZ, машини за белене, сушилни, машини за трошене на царевица, СортБГ ООД, Sort, SortBG Ltd., оборудване, производсво, внос, фото, сепаратори, аспирации, колонки, триори, почистващи, сортиращи, машини, въздушни, сепаратори                   За  достигане на  проектната производителност е  необходимо да изпълним   следните  действия:
1. Поставяме на  барабана  нормална   скорост  25 м/с,  което  съответства на  600 об/мин  и  постигаме  разпределение на  семената по  цялата  дължина на  барабана  чрез  регулировка на шибъра в  захранването.
2. Поставяме  разстоянието  от  рифлената  повърхност на плота в  съответствие  с  размера  и    влажността на продукта.
Намаляването на  разстоянието,  а  така също и  увеличението на  скоростта  повишава  степента на трошене на  семената,  но  заедно  с  това  повишава  процента на начупване  и  увеличава  запрашеността на  семената.
Регулирането на  положението на  рифелната  повърхност на плота  по  отношение  към    барабана  и  избраната   скорост на  барабана  трябва да  обезпечава  указаната  в  паспорта  производителност.
3. Поставяме  потока на  пропускаемите  семена  за  сметка на  изменението на разстоянието  между  клапана  и  рифления  валяк.
4. Поставяме  нормален  въздушен  режим  в   камерата.
Скоростта на  въздушния  поток  следва да  регулираме  така,  че  при  интензивна  аспирация  в  да  не се допуска  наличие на семена.
Машината  работи  по  следната  технологическа  схема  (рис. 3):
Продукта,  подлежащ на лющене,  постъпва  в  приемната тръба,  чрез  захранването  попада  на  приемния канал,  оттам  в  работната   зона   между  ротора  и  плота.  Олющеният  между   плота  и  ротора,   продукт се извежда от  машината  чрез  изходното  отверстие,  намиращо се  в  пода.  Срещу  олющеното  зърно   се движи   въздушния  поток,  носещ  леките  частици,  люспата,  чрез   аспирационните тръби.  Проби можем да вземем  през специалните  люкове  22.
За  обезпечение на  нормална  работа на  машината  преди изходните  тръби е  необходимо да  поставим шибъра,  а   така също и  магнитната  защита.

 

НРХ-4-01, Машина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg

 

 

Продукта,  подлежащ на лющене,  постъпва  в  приемната тръба,  чрез  захранването  попада  на  приемния канал,  оттам  в  работната   зона   между  ротора  и  плота.  Олющеният  между   плота  и  ротора,   продукт се извежда от  машината  чрез  изходното  отверстие,  намиращо се  в  пода.  Срещу  олющеното  зърно   се движи   въздушния  поток,  носещ  леките  частици,  люспата,  чрез   аспирационните тръби.  Проби можем да вземем  през специалните  люкове  22.
За  обезпечение на  нормална  работа на  машината  преди изходните  тръби е  необходимо да  поставим шибъра,  а   така също и  магнитната  защита.

Устройство  и  работа
Машината (рис.1) се състои  от  корпус  1, в който са поставени лагери, които държат  ротора 2, плота 3 и плато държача 4, долния 5 и горния 6 механизъм за регулиране на разстоянието между ротора и плота, захранването 7, регулируемия отражател 8, привода 9, ограждението 10 и 11,  аспирационна тръба  12, ( машината няма собствен вентилатор  и се присъединява  към  централната  аспирация).  Роторът 2 се привежда  във  въртене с  клино-ремъчна  предавка  от  приводния  двигател,  поставен  на  задната  стена  21 на  машината.
В  захранването  7 се  намира захранващ  вал  14,   привеждащ се  във  въртене от  клино-ремъчна   предавка  от  ротора  2,  чрез контра-привод 15.  При  помощта на   регулировъчен   шибър  16  и  захранващ  вал  14   продукта се   разпределя   по  цялата  ширина на  захранването   и се подава  чрез  магнитната  защита  16.1 в  тавата на захранването  17,   който е  предназначен  за  подаване на  семената  в  работната  зона  между  ротора  и  плота  (камера на лющене).  В  камерата  произтича начупване на  семената чрез многократни удари  и  насочване на  семената на  набраздената  повърхност на плота.
След лющенето  семената  и  люспата от отражателя се  направляват  на  изхода от  машината. Интензивността на лющене на  семената  в  камерата се  регулира и  изменението на разстоянието  между  плота  и  камшиците. 

Машина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg

Машина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bgМашина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg

 

Машина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bgМашина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bgМашина за лющене на слънчоглед, за масло, КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg

 

4

НРХ-4-01

Машина за лющене Sort SHO3KH

Машина Sort SHO3KH – за лющене на овес, се използва за лющене на овес за последваща обработка в чипс или брашно. Успешно се използва за лющене на слънчоглед, и спелта.
Машина за лющене е центробежен тип с непрекъснато действие. Работна температура от  минус  10  до  плюс  40°С, относителна  влажност  80%  при  атмосферно налягане от 650 до 800 мм.ж.ст.(86,6¸106,7 кПа).

Прочети още ..

Технически  характеристики:  


 ПОКАЗАТЕЛИ

ЗНАЧЕНИЕ

1. Производителност  за  овес  влажност  11-13%,
относително тегло не по-малко от 520 г/литър

 

1,5

2. Технологически ефект:
2.1. Коефициент на лющене, не по-малко от  %
2.2. Коефициент на цялост на ядката

 

81
0,9

3. Честота на  въртене на  ротора,  об/мин(с-1)

1850(30,8)

4. Диаметър на  ротора,  мм

500

5. Диаметър  на отражателното  колело,  мм

550

6. Мощност,  кВт

5,5

7.Напрежение , В

380

 
8. Габаритни  размери,  мм:  

длина
ширина
высота

1400
630
1050

9. Тегло,  кг

250

 

НРХ-4-01

 

Машина за трошене на кочани царевица Sort LP2

Машината за трошене на кочани царевица Sort LP2 (Сорт ЛП-2) е предназначена за отделяне на семената за царевицата от кочаните, предварително очистена от обвивката и почистване от дребни и едри примеси.
Мощност на ел. двигателя – 2.2 кВт , 1500 об/мин.
Честота на въртене на ротора – 1000 об/мин.
Тегло – 180 кг.
Един оператор за 1 час обработва от 100 чувала по 30 кг, до 4,5 тона/час.

 

Машината за трошене на кочани царевица Sort LP2 работи по следния начин:


При подаване на кочаните чрез входната гърловина в лющилната камера, роторът поема кочаните в лющилника. От удара на кочаните в пластината на ротора  зърната се отделят от кочана и чрез специални отверстия падат на долното сито. След това с  шнека, зърното се транспортира в «охлюва», там при помощта на лопатки на края на шнека се подават на въртящото се колело и с въздушния поток излиза в изхода. По време на движението на зърното по долното сито от него се отделя дребни замърсители и прах.
Кочаните се намират в лющилната камера до пълното олющване и преминават в изходната камера при отпускане на клапана – преградките са в долно положение. Постъпващите кочани при помощта на лопатките на вентила ги изхвърлят навън.
Машина за трошене на кочани царевица Sort LP2 (ЛП-2) се привежда  в действие при помощта на електродвигателя, а така също при комплектуване  може да се задвижи от вала на трактора.

КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bgСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси