Почистващ ситов сепаратор, БСХ-3, BSKH-3, КАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorolПочистващ ситов сепаратор, БСХ-3, BSKH-3, КАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorol

 • КАТАЛОГ
  ПОЧИСТВАЩИ
  СЕПАРАТОРИ
 • Почистващ
  сепаратор
  BSKH-3
 • Почистващ
  сепаратор
  BSKH-3-01
 • Почистващ
  сепаратор
  BSKH-6
 • Почистващ
  сепаратор
  BSKH-12
 • Почистващ
  сепаратор
  A1-BMS-6
 • Въздушен
  сепаратор
  ASKH-5
C
КАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorolКАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorolКАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorolКАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorolКАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorolКАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorol

 

Pro`e

Почистващ ситов сепаратор, БСХ-3, BSKH-3, КАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorol

Почистващ сепаратор BSKH-3

Почистващият сепаратор БСХ-3 е предназначен за почистване на зърна (пшеница, лимец, овес и др. насипни продукти) от  примеси, отличаващи се  от  него по геометрически размери и  аеродинамически  свойства. 
Сепараторът е предназначен за използване в качество на зърно почистваща машина на предприятията от агро промишления комплекс, в линии и комплекси.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ

 Почистващ ситов сепаратор, БСХ-3, BSKH-3, КАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorol

БСХ-3

Производителност техническа,
(за  пшеница  влажност  до  15% и съдържание на примеси  до 3%)
- при предварително почистване; т/ч:

12

- при окончателно почистване; т/ч:

3

Ефективност на почистване  от  примеси, %, не по-малко от:
(за  пшеница  влажност  до  15% и съдържание  на примеси  до 3%)
- при предварително почистване; т/ч:

20

- при окончателно почистване; т/ч:

80

Мощност кВт,

0,75

Общ разход на въздуха, м3\ч, не по-вече от :

600

-     на пневмо сепариране;
-     на  аспирацията


600

Честота на кръговите колебания на ситата, С-1 

5,4

или (кол/мин)

(325)

Диаметър на кръговите колебания мм,

18±1

Габаритни  размери на сепаратора без  циклона, мм :
-     дължина
-     ширина
-     височина

1530
1185
1440

Площ, м2  

1,6

Тегло  кг

590

 

*За почистване на други култури, различни от пшеница, производителността се намалява както следва :
-          за ръж и царевица - до 90%;
-          за просо и ечемик - до 80%;
-          за елда и овес – до 70%;
-          за слънчоглед - до 12% от номиналната.
Производителността на сепаратора, при   увеличена замърсеност и   влажност на зърното се намалява, например:
-          при влажност 15-18% до 65-70%;
-          при влажност 18-22% до 55-60%;
-          при влажност повече от 22% до 50% номиналната. 

Почистващ ситов сепаратор, БСХ-3, BSKH-3, КАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorol

Почистващ ситов сепаратор, БСХ-3, BSKH-3, КАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorol

НРХ-4-01

Почистващ сепаратор БСХ-3-01


Почистващият сепаратор БСХ-3-01 е предназначен за почистване на зърна (пшеница, лимец, овес и др. насипни продукти) от  примеси, отличаващи се  от  него по геометрически размери и  аеродинамически  свойства. 
Сепараторът е предназначен за използване в качество на зърно почистваща машина на предприятията от агро промишления комплекс, в линии и комплекси.

НАИМЕНОВАНИЕ  НА ПАРАМЕТЪРА

ЗНАЧЕНИЕ

БСХ-3-1

А1-БМС-6

1.* Производителност  техническа, т/ч:
предварително  почистване (елеваторен режим);
окончателно  почистване за  пшеница с  влажност  до  15%  и  съдържание на негодни  примеси  до  3%   

 

12
3

 

25
6

2. Ефективност на  почистване  от  примеси, %, не  по-малко от:
- предварително  почистване;
- окончателно  почистване  за  пшеница с  влажност  до  15%  и  съдържание на примеси   до  3%  

 

20
80

 

20
75

3. Мощност  кВт,

2,95

3,75

4. Разход на въздух, м3\ч, не по-вече от:

2600

3200

5. Честота на  кръговите  колебания на  ситовата част (кол/мин)

325

6. Радиус  на кръговите  колебания  мм, не  по-вече от

9±2

7. Габаритни  размери  мм на сепаратора (без  циклона):
-     дължина;
-          ширина;
-          височина

1839
1284
1898

   1889
   1540
   2024

Тегло  кг, не  более

810

965

 

НРХ-4-01

 Забележка.* Производителността  указана в ред 1 , се относя за почистване на изходен продукт – пшеница с обемна маса 760 кг/м3 и съдържание на
- за предварително почистване до 15 % при влажност до 20 %;
- за окончателно почистване със съдържание на примеси до 3 % при влажност до 15 %.
При увеличение на замърсеността и влажността на изходния материал техническата производителност на сепаратора се намалява на 2 % за всеки процент увеличение на замърсеността и на 5 % за всеки процент увеличение на влажността.
За почистване на други  култури,  различни от  пшеница, производителността се намалява , както следва: 
-          за ръж  и  царевица  -  до  90%;
-          за просо  и  ечемик   -  до  80%;
-          за елда  и  овес   –   до  70%; 
-         за слънчоглед   -  до  50%  от номиналната

 

 

 

НРХ-4-01

 

Почистващ сепаратор BSKH-6

Почистващият сепаратор  БСХ-6 е предназначен за почистване на зърна (пшеница, лимец, овес и др. насипни продукти) от  примеси, отличаващи се  от  него по геометрически размери и  аеродинамически  свойства. 
Сепараторът е предназначен за използване в качество на зърно почистваща машина на предприятията от агро промишления комплекс, в линии и комплекси.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛ

 

БСХ-6

Производителност техническа,
(за  пшеница  влажност  до  15% и съдържание на примеси  до 3%)
- при предварително почистване; т/ч:

25

- при окончателно почистване; т/ч:

6

Ефективност на почистване  от  примеси, %, не по-малко от:
(за  пшеница  влажност  до  15% и съдържание  на примеси  до 3%)
- при предварително почистване; т/ч:

20

- при окончателно почистване; т/ч:

75

Мощност кВт,

0,75

Общ разход на въздуха, м3\ч, не по-вече от :

4000

-     на пневмо сепариране;
-     на  аспирацията

3400
600

Честота на кръговите колебания на ситата, С-1 

5,4

или (кол/мин)

(325)

Диаметър на кръговите колебания мм,

18±1

Габаритни  размери на сепаратора без  циклона, мм :
-     дължина
-     ширина
-     височина

1900
1485
2104

Площ, м2  

2,5

Тегло  кг

815

 

*За почистване на други култури, различни от пшеница, производителността се намалява както следва :
-          за ръж и царевица - до 90%;
-          за просо и ечемик - до 80%;
-          за елда и овес – до 70%;
-          за слънчоглед - до 12% от номиналната.
Производителността на сепаратора, при   увеличена замърсеност и   влажност на зърното се намалява, например:
-          при влажност 15-18% до 65-70%;
-          при влажност 18-22% до 55-60%;
-          при влажност повече от 22% до 50% номиналната. 

КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorol

НРХ-4-01

 

Почистващ сепаратор BSKH-12

Почистващият сепаратор  БСХ-6 е предназначен за почистване на зърна (пшеница, лимец, овес и др. насипни продукти) от  примеси, отличаващи се  от  него по геометрически размери и  аеродинамически  свойства. 
Сепараторът е предназначен за използване в качество на зърно почистваща машина на предприятията от агро промишления комплекс, в линии и комплекси.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛ

 

БСХ-12

Производителност техническа,
(за  пшеница  влажност  до  15% и съдържание на примеси  до 3%)
- при предварително почистване; т/ч:

40

- при окончателно почистване; т/ч:

12

Ефективност на почистване  от  примеси, %, не по-малко от:
(за  пшеница  влажност  до  15% и съдържание  на примеси  до 3%)
- при предварително почистване; т/ч:

20

- при окончателно почистване; т/ч:

80

Мощност кВт,

1,1

Общ разход на въздуха, м3\ч, не по-вече от :

4000

-     на пневмо сепариране;
-     на  аспирацията

3400
600

Честота на кръговите колебания на ситата, С-1 

5,4

или (кол/мин)

(325)

Диаметър на кръговите колебания мм,

18±1

Габаритни  размери на сепаратора без  циклона, мм :
-     дължина
-     ширина
-     височина

2457
1485
2154

Площ, м2  

3,2

Тегло  кг

1015

 

*За почистване на други култури, различни от пшеница, производителността се намалява както следва :
-          за ръж и царевица - до 90%;
-          за просо и ечемик - до 80%;
-          за елда и овес – до 70%;
-          за слънчоглед - до 12% от номиналната.
Производителността на сепаратора, при   увеличена замърсеност и   влажност на зърното се намалява, например:
-          при влажност 15-18% до 65-70%;
-          при влажност 18-22% до 55-60%;
-          при влажност повече от 22% до 50% номиналната. 

 

 

НРХ-4-01Почистващ сепаратор A1-BMS-6


Почистващият сепаратор БСХ-3-01 е предназначен за почистване на зърна (пшеница, лимец, овес и др. насипни продукти) от  примеси, отличаващи се  от  него по геометрически размери и  аеродинамически  свойства. 
Сепараторът е предназначен за използване в качество на зърно почистваща машина на предприятията от агро промишления комплекс, в линии и комплекси.

НАИМЕНОВАНИЕ  НА ПАРАМЕТЪРА

ЗНАЧЕНИЕ

БСХ-3-1

А1-БМС-6

1.* Производителност  техническа, т/ч:
предварително  почистване (елеваторен режим);
окончателно  почистване за  пшеница с  влажност  до  15%  и  съдържание на негодни  примеси  до  3%   

 

12
3

 

25
6

2. Ефективност на  почистване  от  примеси, %, не  по-малко от:
- предварително  почистване;
- окончателно  почистване  за  пшеница с  влажност  до  15%  и  съдържание на примеси   до  3%  

 

20
80

 

20
75

3. Мощност  кВт,

2,95

3,75

4. Разход на въздух, м3\ч, не по-вече от:

2600

3200

5. Честота на  кръговите  колебания на  ситовата част (кол/мин)

325

6. Радиус  на кръговите  колебания  мм, не  по-вече от

9±2

7. Габаритни  размери  мм на сепаратора (без  циклона):
-     дължина;
-          ширина;
-          височина

1839
1284
1898

   1889
   1540
   2024

Тегло  кг, не  более

810

965

 

НРХ-4-01

 Забележка.* Производителността  указана в ред 1 , се относя за почистване на изходен продукт – пшеница с обемна маса 760 кг/м3 и съдържание на
- за предварително почистване до 15 % при влажност до 20 %;
- за окончателно почистване със съдържание на примеси до 3 % при влажност до 15 %.
При увеличение на замърсеността и влажността на изходния материал техническата производителност на сепаратора се намалява на 2 % за всеки процент увеличение на замърсеността и на 5 % за всеки процент увеличение на влажността.
За почистване на други  култури,  различни от  пшеница, производителността се намалява , както следва: 
-          за ръж  и  царевица  -  до  90%;
-          за просо  и  ечемик   -  до  80%;
-          за елда  и  овес   –   до  70%; 
-         за слънчоглед   -  до  50%  от номиналната

 

НРХ-4-01

Въздушни сепаратори ASKH-5


Сепараторите  марка АСХ  са със затворен цикъл на въздуха и диаметрален вентилатор и са предназначени за разделяне на  продуктите след лющене на различни култури  (събиране на люспи и брашно, контрол на люспата, контрол на готовата продукция) и за почистване на зърна пшеница от  аеродинамически леки примеси. Сепараторите се поставят в линиите за лющене и в мелниците.

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЗНАЧЕНИЕ

АСХ-2,5

АСХ-5

1.Производителност техническа, т/ч, не  по-малко
За отделяне на люспи и  прах от продуктите за лющене на различните култури:

 

 

ориз

2,0±0,5

3,75±0,5

елда

2,0

3,0±0,5

овес

1,5

2,5

За почистване на зърна  пшеница,  ориз,   ечемик  от аеро динамически  примеси.

3,0

6,0

2.Технологическа  ефективност, %, не по-малко

 

 

Извлечение на люспи  при  разделяне на продуктов елда, овес, ориз

85

85

При  отделяне на  аеро отделими  примеси  от  зърна  пшеница  или ориз

60

60

3.Съдържание  на пълноценен  продукт в остатъчната  камера,  %,  не более

2

2

4.Размери  на пневмо сепариращи  канали,  мм

 

 

Дължина

300±5

600±10

ширина

140±5

140±5

5.Диаметрален  вентилатор:

 

 

диаметър  на ротора,  мм

200±2

200±2

количество  лопатки на  ротора, бр

29

29

честота на въртене на ротора , об/мин.:

 

 

шкив АСХ-2,5.00.021 (диам.100мм)

920

920

шкив АСХ-2,5.00.021-01 (диам.125мм)

1150

1150

6. Шнек изходен

 

 

диаметър на шнека, мм

140±3

140±3

Честота на въртене на вала на шнека, с-1 (об/мин.)

150

150

7. Мощност на електродвигателя, номинална кВт, не более

1,1

1,1

8. Потребление на електроенергия, кВт/ч, не более

0,88

0,88

9. Габаритни размери, мм, не более
дължина
ширина
височина

 

 

731
1205
1860

 

1031
1205
1860

10. Тегло, кг

300

430

 

КАТАЛОГ, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bgКАТАЛОГ, СЕПАРАТОРИ, ситови, въздушни, аеро, машини за белене, лющене, Почистващи машини, самоходни, сепаратори, фото, аеро, гравитационни, КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bg, хорол, KHorol

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

КАТАЛОГ, СортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, производство, сервиз, машини, оборудване, почистване, сортиране, калибриране, дозатори, Велико Търново, база, налични, склад, sortbg@abv.bgСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплексиСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси