OPTIMA NEW, ОПТИМА, Фотосепаратор, CSort, SortBG, ЦортБГ ООД, фото, fotoKATALOG, SmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/час

 

OPTIMA NEW, ОПТИМА, Фотосепаратор, CSort, SortBG, ЦортБГ ООД, фото, foto

Основни преимущества:

  1. Високо качество. Ново програмно обезпечение и нова схема на анализ на продукта основана на CCD камери позволява да повишим точността на сортировка.
  2. Простота на управление.  Просто програмно управление на апарата, позволява да избегнем грешки в настройката.
  3. Система за самодиагностика  предупреждава за възникване на проблеми при работа на апарата.
  4. Производителността е по-висока при по-малки габарити.
  5. Компактните размери на апарата позволяват да монтираме сепаратора в помещения с по-малки габарити.
  6. Бързо пускане. Машината е максимално готова за използване. Всички настройки за  Вашата култура са вече поставени в апарата.
  7. Новата конструкция повишава удобството за експлоатация и ремонт на сепаратора.
  8. Надеждност при работа. В апарата са използвани проверени алгоритми на работа

* При изходна замърсеност  не по-вече от 2%, обемна  маса на продукта 0,750 т/м3.

OPTIMA NEW, ОПТИМА, Фотосепаратор, CSort, SortBG, ЦортБГ ООД, фото, fotoOPTIMA NEW, ОПТИМА, Фотосепаратор, CSort, SortBG, ЦортБГ ООД, фото, foto

 

 

OPTIMA New 2

OPTIMA New 3

Количество канали бр.

108

162

Производителност (пшеница), т/ч, не по-малко от*

8

12

Коефициент на почистване *, %

До 99,5

Разрешение CCD- матрици (на канал), pixel

2048

Напрежение на захранването, В

230

Номинална употребяема мощност, кВт

0,8

1,0

Налягане на въздуха, МПа

0,6

Разход на въздух за технологическия процес, м3/час, не по-вече от*

80

120

Габаритни размери, мм

дължина - 1155
ширина - 1511
височина - 1900

Тегло, кг, не по-вече от

450

500

 

Принцип на фотосепарация и устройство на фотосепаратор Smartsort

OPTIMA NEW, ОПТИМА, Фотосепаратор, CSort, SortBG, ЦортБГ ООД, фото, fotoИзходният материал  зърно е зареден в машината през оперативния бункер. Посредством вибрации материала се подава по наклонените ръкави на разпределителните канали, по които пада с ускорение в отделението за изследване, което се простира между камерата и фоновия (заден) екран. Чрез лампи опто-електронните  сензори  или камери получават синтезирана светлина от  материала и подават чрез компютърната контролна система произведения сигнал (сигналът може да се отразява на дисплея или може да бъде звуков). Компютърната система за контрол чрез сравняване на приетия сигнал с нивото на чувствителност, в случай на неговото превишение, задейства ежекторите (пневматичната система), готова по всяко време да издуха отличаващите се по  цвят  зърна в изхода за отпадъци, чрез които негодното зърно получено от устройството  се изхвърля. Докато полезните зърнени квалификанти, продължават да падат в тръбата за годния материал. Движението на зърното вътре в машината, може да се организира по няколко начина: единично сортиране или за двойно сортиране. Най-често срещан е Втория метод, т.е. когато зърното преминава основно сортиране и подозрителните зърна  се рециркулират за вторична сортировка.


Цветово сортиране - защо фотоелектронната сортировка е това което Ви е нужно ?

Фотосепараторът  може да се използва в различни сектори на хранително-вкусовата промишленост, медицината, химическата промишленост и др. Като материал в  хранителната индустрия, може да  служат ориз, сусам, грах, елда, слънчоглед, чай, боб, кедрови ядки, орехи и т.н.. Това се отнася до разделянето - монохромно сепариране по контраст тона на цвета на входящия продукт от другите тонове и разделяне. В допълнение, има сортировачи, разпределени на два или повече цвята (червено-зелено, червено и синьо), но конфигурацията и използване на такива устройства е сложен. OPTIMA NEW, ОПТИМА, Фотосепаратор, CSort, SortBG, ЦортБГ ООД, фото, fotoНалице е също така възможност за отделяне на светъл продукт, черен  продукт. Характеристики  на фото сепаратора да отдели от потока на входящдукт, прозрачен продукт.
Фотосепарацията (от англ. colour sorting – цвето сортировка, сортировка по цвят) – технология за сортиране на всички насипни  материали, основана на анализа на продукта по цвят. Последните години технологията color corter (сортировка по цвят) завоюват все по-голямо признание при клиенти и  производители.

OPTIMA NEW, ОПТИМА, Фотосепаратор, CSort, SortBG, ЦортБГ ООД, фото, foto       Стандартен процес на работа на фотосепаратора изглежда по следната схема


1. Изходният продукт за сортиране се подава в машината чрез входен бункер. Посредством вибрации материалът  чрез вибро тава се подава в разпределителния канал.
2. По канала продукта попада в осветената зона ( фотови екрани и лампи), за изследване с  високо-технологични сензори или CCD камери. Сензорите (или камерите), получават отразена светлина от материала , генерират електрически сигнал и го предават към компютърната система за управление.
3. В зависимост от сигналите, получени от оптическата система, компютърната система за контрол дава команда на отваряне на пневмо клапаните (ежекторите), които издухват отличаващите се по цвят продукти.
4. Годния поток от продукта попада в приемния бункер за годния продукт. Негодния продукт се извежда от машината чрез изходния бункер за негоден продукт.

 

OPTIMA NEW, ОПТИМА, Фотосепаратор, CSort, SortBG, ЦортБГ ООД, фото, foto5. В повечето фотосепаратори е възможна вторична сортировка, която позволява по-прецизно  сортиране на материалите, минимизирайки процента на загуба на годния продукт.
Първичната сортировка на входния продукт в три канален фотосепаратор се извършва от канал 1 и канал 2, като условно негодния продукт се подава на канал 3 за вторична сортировка. На изхода на канал 3, получаваме годен продукт, който се подава отново заедно с входния продукт на канал 1 и канал 2. На изхода на канал 3 получаваме негоден продукт- брак

 

OPTIMA NEW, ОПТИМА, Фотосепаратор, CSort, SortBG, ЦортБГ ООД, фото, foto