Смартсорт, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияСмартсорт, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепараторНовият SmartSort -серия В е обновлена флагманска версия на фотосепаратора на CSort в който са използвани най-новите разработки на компанията. Този модел е създаден специално за тези клиенти, за които е важна ювелирната точност за сортиране даже и в тези случаи, когато замърсяването на продукта е особено голямо и трябва да се обезпечи голяма производителност без ресортировка. Апарата SmartSort - B е със специално разработени нови камери с разрешителна способност 5400 пиксела, като благодарение и на новото осветление способността на апарата да различи и оттенъците на цвета се увеличава няколко пъти. Благодарение на новата платформа CSortCloud , получавате възможност за контрол и управление на апарата от дистанция.Надеждност . Нов програмен софтуер обезпечава дистанционно управление на апарата, поддържка  от центровете за техническо обслужване, контрол ресурса на  възлите. Това гарантира качество на сортировка и нама-ление на  планово-предупредителните ремонти.

За нашето оборудване Ние избираме само най-добрите компоненти от такива брандове като SMC, Mitsubishi, Festo, Matrix, Elesa- Ganter, LAPP.

Апаратите CSort се произвеждат в завода на компанията на високо точно немско оборудване в съот-ветствие с нормите за безопасност и притежават Европейски серти-фикати за съответствие.

 

csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепаратор

Апаратите от серия  SmartSort успешно се продават на  високо конкурентния европейски пазар. SmartSortB  можем да използваме за сортировка на  хранителни и промишлени насипни продукти.  Благодарение на новата  платформа Csort Cloud Вие получавате възможност за контрол и управление на технологическия процес за почистване.

Откриване на дефекти — до 0,05  мм

За SmartSortB  е разработена нова камера с разрешение 5400 пиксела  позволяваща да получим изображение с висока яснота

Способност да се различат минималните различия между годния и негодния продукт

Свръх ярко светодиодно осветени зони, след анализа позволява да се различат даже  оттенъците и да се открият нови възможности за решение на  сложни задачи  на новия апарат.

Сортировка по вътрешни свойства

Възможността на апарата да се монтират  няколко типа камери позволява да открием не само видимите дефекти, но и скритите от човешкото око дефекти  в инфрачервения спектър.

Повишено качество на сортиране на свръх замърсени продукти

В SmartSortB е усъвършенствана  системата за  отделяне на годния продукт в концентрацията на  негодния. Това означава, че не се изисква повторна сортировка.

Настройката на SmartSortB Стана по лесна и бърза

Скоростта и простота на настройката се постига за сметка на използването на интелектуалната система, която на основата на предложените образци  годен и негоден продукт създава програма за сортировка.

Още по ефективна експлоатация на сортиращото оборудване

В новото програмно обезпечение е достъпна статистика за произво-дителност и натоварване на оборудването, информация за режимите на работа на фото-сепаратора. Това позволява да вземем своевременно правилно решение за управление на сортировката.SmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/часSmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/час

 

 

SmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/часSmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/часSmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/часSmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/час

 

 

Фотосепараторът  може да се използва в различни сектори на хранително-вкусовата промишленост, медицината, химическата промишленост и др. Като материал в  хранителната индустрия, може да  служат ориз, сусам, грах, елда, слънчоглед, чай, боб, кедрови ядки, орехи и т.н.. Това се отнася до разделянето - монохромно сепариране по контраст тона на цвета на входящия продукт от другите тонове и разделяне. В допълнение, има сортировачи, разпределени на два или повече цвята (червено-зелено, червено и синьо), но конфигурацията и използване на такива устройства е сложен. Налице е също така възможност за отделяне на светъл продукт, черен  продукт. Характеристики  на фото сепаратора да отдели от потока на входящдукт, прозрачен продукт.
Фотосепарацията (от англ. colour sorting – цвето сортировка, сортировка по цвят) – технология за сортиране на всички насипни  материали, основана на анализа на продукта по цвят. Последните години технологията color corter (сортировка по цвят) завоюват все по-голямо признание при клиенти и  производители.
       Стандартен процес на работа на фотосепаратора изглежда по следната схема

1. Изходният продукт за сортиране се подава в машината чрез входен бункер. Посредством вибрации материалът  чрез вибро тава се подава в разпределителния канал.
2. По канала продукта попада в осветената зона ( фотови екрани и лампи), за изследване с  високо-технологични сензори или CCD камери. Сензорите (или камерите), получават отразена светлина от материала , генерират електрически сигнал и го предават към компютърната система за управление.
3. В зависимост от сигналите, получени от оптическата система, компютърната система за контрол дава команда на отваряне на пневмо клапаните (ежекторите), които издухват отличаващите се по цвят продукти.
4. Годния поток от продукта попада в приемния бункер за годния продукт. Негодния продукт се извежда от машината чрез изходния бункер за негоден продукт.

 

5. В повечето фотосепаратори е възможна вторична сортировка, която позволява по-прецизно  сортиране на материалите, минимизирайки процента на загуба на годния продукт.
Първичната сортировка на входния продукт в три канален фотосепаратор се извършва от канал 1 и канал 2, като условно негодния продукт се подава на канал 3 за вторична сортировка. На изхода на канал 3, получаваме годен продукт, който се подава отново заедно с входния продукт на канал 1 и канал 2. На изхода на канал 3 получаваме негоден продукт- брак

 

SmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/часSmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/часSmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/час

 

 

 

 

БРОШУРИ:

 

FOTO: