КАТАЛОГ, Теглови, Дозатори, СВЕДА, SWEDA Ltd., Промишлени, кантари, теглилки, дозаториКАТАЛОГ, Теглови, Дозатори, СВЕДА, SWEDA Ltd., Промишлени, кантари, теглилки, дозатори

Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували© Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

Теглови, дозатор, промишлени, кантари, теглилки, сведа, сорт, бг, фото, бункерни, кантари, sortbg"СортБГ"ООД предлага голям асортимент от теглови дозатори за пакетиране на разнородни по състав насипни продукти, захар, зърно, семена, гранули, пелети и други вещества в хартиени, полипропиленови и други чували, биг бег и др.. Предлагаме апарати за дозиране на продукти в селското стопанство, преработващата, хранителна  и химическа промишленост, дозиращи и пакетиращи: цимент, гипс, минерални торове и други вещества при производство на строителни материали и т.н.. Как да изберем типа на дозатора ?

 

Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

За облекчаване задачата на правилния избор на типа на тегловия дозатор за насипни материали, специалистите на фирмата са разработили специални въпросници, разположени на нашия  сайт (въпросник - изтегли от тук...)

Как да попълним въпросника и изберем типа на дозатора ?

Предимства на тегловите дозатори производства на СВЕДА :

 


Избора на дозатора за пакетиране се определя от типа на използвания чувал и свойствата на дозируемия продукт.

В зависимости от това фирма «Сведа» произвежда теглови дозатори за:

Добре сипещите продукти (захар, брашна, зърно, семена, белен и небелен слънчоглед, гранулирани продукти) постъпват от бункера в дозатор и след това в чували. А в качество на устройство за товарене и разтоварване се използва система от управляеми заслонки.
Лошосипещи и сводообразуващи продукти (брашно, строителни материали) в чували от открит тип, използваме дозатори със шнек. Освен това, дозаторите могат да се комплектоват със специални устройства за пълнене.
Специалистите на фирмата са решили и задачата за дозиране на леко сипещи се и течни материали (нано материали, например, прохообразен цирконий). За това в качеството на товарещо устройство се използва задвижване тип «бътерфлай», надеждно притваряща потока от материал, постъпващ в чувала.
Съществуват откъснати и гранулирани продукти (въглища, пелети), при дозиране на които не се допуска тяхното разрушаване. За пакетиране на такива продукти  фирма «Сведа» произвежда дозатори с лентово захранване.
Особено място при произвежданите дозатори заемат дозаторите, обезпечаващи пакетиране на продукти, например, цимент в клапанни чували. В качеството на натоварващо устройство в тези дозатори се използват лопатки, управляеми от електродвигатели, и специално затварящо устройство.
Дозаторите за пакетиране включват един или няколко бункера с възли за товарене-разтоварване (заслонки, затвори, шнекове) и пневмо приводи, товароприемен възел с тензодатчици, теглови процесор ПВ-310, съединителна кутия, комплект кабели. При необходимост дозаторите се комплектуват с един или няколко табла ТВ-330, устройства за връзка с ПК.

Препоръчваме още:

Бункерни, кантари, Сведа, SWEDA, дозатори, кантари, теглилки, биг бег, тегловни дозатори, теглови, сортбг, цорт, бг, промишлени, фото, внос, сервиз, представител, българия Чували, зашиване, броене, Сведа, SWEDA, дозатори, кантари, теглилки, биг бег, тегловни дозатори, теглови, сортбг, цорт, бг, промишлени, фото, внос, сервиз, представител, българия

Видео цех за почистване и сортиране на насипни продукти

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България СортБГ ООД предлага цялата гама от промишлени кантари, теглилки, дозатори-предназначени, за прецизно разтегляне и пакетиране на зърнени продукти и семена и различни насипни продукти. Широката гама от предлаганото оборудване, позволява напълно да окомплектоваме линии по производство на белен слънчоглед, зърно почистващи и сортиращи комплекси.

Устройства пакетиране, броене, чували, КАТАЛОГ, Теглови, Дозатори, СВЕДА, SWEDA Ltd., Промишлени, кантари, теглилки, дозаториУстройства пакетиране, броене, чували, КАТАЛОГ, Теглови, Дозатори, СВЕДА, SWEDA Ltd., Промишлени, кантари, теглилки, дозатори