Дозатор за Биг-БегСортБГ ООД, SortBG Ltd., внос, сервиз, фото, сепаратори, калибратори, сортиращи, почистващи, дозиращи, кантари, теглови, дозатори, сепаратори, силози, сушилни, линии, комплекси

Теглови дозатор SWEDA DWS 301-1000

Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чувалиSweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували© Sweda, СВЕДА, СортБГ, кантари, теглилки, теглови, дозатори, опаковъчни, машини, чували

 • Модел ДВС 1000-50-1

 • СЪСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТ

 • ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • ФОТО

 • ВИДЕО

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

 

ДОЗАТОР В ЧУВАЛИ "БИГ-БЕГ" ДВС-301-1000-1
Пакетиране на добре сипещи се продуктив чували тип «Биг-Бег» (меки контейнери) в полуавтоматичен режим. Дозатора СВЕДА ДВС 301-1000 дозира захар, зърно, насипни фуражи, гранули, пелети и други вещества в селското стопанство, преработващата промишленост, в хранителната, въгло добивната и химическата промишленост.

ПРЕДИМСТВА:
 • висока точност на дозиране ( ±0,2%);
 • възможност за изпълнения със снемане и отвеждане на чувала
 • възможност за  изпълнение с вибро устройство за обеспечаване на пълно запълване на чувала;
 • автоматична настройка на апарата за обезпечение на зададената точност;
 • различни варианти на входното захранващо с продукт устройство (секторна заслонка, задвижване "бътерфлай", фидер, виброфидер, шнеково или лентово захранване;
 • прост монтаж и настройка;
 • електронен отчет на събитията, брояч на количеството напълнени чували за смяна, ден и пр.;
 • двуезичен (руски/ английски) интерфейс ;
 • подробна документация на български, позволяваща самостоятелно монтиране и пускане на дозаторите.
 СЪСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТ:
 • Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, БългарияТоварно приемно устройство;
 • Теглова платформа със стойки и куки за закрепване на чувала;
 • Устройство за  подаване на материала с шибър, Гърловина и вентилатор на раздуване на чувала;
 • Дозиращо устройство (заслонка);
 • Теглови процесор ПВ-310;
 • Електро пневмо привод :
    - пневмо цилиндър за затискане на чувала ;
    - пневмо цилиндър за управление на заслонка «грубо-точно»;
    - пневмо разпределител.
 • ДОЗАТОР В ЧУВАЛИ "БИГ-БЕГ" ДВС-301-1000-1
Наименование на параметрите
Значение
Предел на дозиране, кг
от 500 до 2000
Точност, кг
0,5
Допустима грешка на дозата, %, не по-вече от :
0,2
Производителност, чували/ час
без претоварване
с претоварване
 
не по-малко от 12
не по-малко от 20
Тип и размери на контейнера (чували), мм
два  и четири тропни
1000х1000х2000
Габарити на дозатора, мм
1500х1500х3300
Номинално налягане сгъстен въздуха, МПа
0,6 ±0,06
Температурен режим на работа
от -10 до  +45 ?С
Степен на защита:
- тегло-дозиращо устройства
теглови процесор ПВ - 310
 
IP 54
IP 65

 

 

 

Още видео можете да гледате на канала ни   YouTube

последующее техническое обслуживание дозаторов.


 • Модел ДВС 301-1000-1-П

 • СЪСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТ

 • ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • ФОТО

 • ВИДЕО

Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

 

ДОЗАТОР В ЧУВАЛИ "БИГ-БЕГ" ДВС-301-1000-1-П
Пакетиране на добре сипещи се продукти в  чували  тип «Биг-Бег» (меки контейнери) в полуавтоматичен режим с повишена производителност. Дозатор СВЕДА ДВС 301-1000-1-П дозира захар, зърно, фуражи, гранули, пелети и други вещества в селското стопанства, преработващата, хранителната, въгледобивната и химическа промишленост.
За обезпечение на повишена производителност и оперативно извличане на чувалите от зоната на дозиране допълнително съдържа транспортьор на теглова платформа и оперативен транспортьор.

ПРЕДИМСТВА:
 • висока точност на дозиране ( ±0,2%) производителност (20 чувала/час);
 • възможност за изпълнение с вибро устройство за обезпечение на пълно запълване на чувала;
 • различни варианти на подаващото устройство (секторна заслонка, задвижване "бътерфлай", вибро , шнеково или лентово подаване;
 • електронен отчет на работа, число на дозираните чували за смяна, ден и т.н.;
 • двуезичен (руски/ английски) интерфейс ;
 • подробна документация на български език, позволяваща самостоятелно да монтираме и пуснем дозатора.

 
Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България СЪСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТ:
 • Товаро приемно устройство
 • Теглова платформа със стойка и кука за закрепване на чувала
 • Устройство за подаване на материала с шибър, Гърловина и вентилатор за разтваряне на чувала
 • Дозиращо устройство (заслонка)
 • Система за транспортиране на чувала с транспортьор
 • Електро пневмо привод:
  • Пневмо цилиндър за затискане на чувала
  • Пневмо цилиндър за управление на заслонка «грубо-точно»
  • Пневмо разпределител
 • ДОЗАТОР В ЧУВАЛИ "БИГ-БЕГ" ДВС-301-1000-1-П
Наименование на параметъра
Значение
Предели на дозиране, кг
от 500 до 2000
Точност на отчета, кг
0,5
Допустима погрешност на дозата, %, не по-вече от
0,2
Производителност, чували,час
не по-малко от 20
Тип и размери на контейнера (чувала)
1000х1000х2000
Габарити на дозатора, мм
- теглово устройство
- транспортьор
 
1650х1975х3595
3049х1750х
Тегло, кг 
- теглово устройство
- събирателен бункер
 
910
1126
Номинално налягане сгъстен въздух, МПа
0,6 ±0,06
Температурен режим на работа
от -10 до  +45 ºС
Степен на защита
- тегло дозиращо устройство
теглови процесор ПВ - 310
IP 54
IP 65

 

 

Content 4

https://youtu.be/Stw8Ik-6KoI?t=171

 

Препоръчваме още :

Теглови, дозатор. ДВС, 301, 50, 1, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България Теглови, дозатор. ДВС, 301, 50, 1, Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България

СортБГ ООД, предлага цялата гама от промишлени кантари, теглилки и дозатори -  предназначени,Каталог, СортБГ, форум, агро, пром, фото, елеватор, сепаратор, калибратор, forum, agro, prom, белене, лющене, сортиращи, почистващи, калибриращи, машини, сортиране, калибриране, почистване, насипни, селскостопански, продукти, пшеница, слънчоглед, белен, вибро, пневмо, маса, първично, почистване, калибровъчен, вибросепаратор, лющене, семена, за посев, кофичков, елеватор, транспортьор, циклон, шлифовъчно, полираща, машина, адрес, контакт, България за прецизно разтегляне и пакетиране на зърнени продукти и семена и различни насипни продукти. Широката гама от предлаганото оборудване, позволява напълно да окомплектоваме линии по производство на белен слънчоглед, зърно почистващи и сортиращи комплекси. Ние се стремим, нашата техника да е най-съвременното оборудване за подготовка на посевния материал, за почистване и калибровка на зърнени култури и сме уверени, че след тестване и използване, Вие можете да се убедите в качеството и ефективността на Нашето почистващо, сортиращо, калибриращо и пакетиращо оборудване.