KATALOG, SmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/час

ФОТОСЕПАРАТОР марка CSort модел ZORKIY

Zorkiy, Зоркий, СортБГ, CSort. SortBG, фото,  Bulgaria, България, внос, доставка, продажбаТова е фотосепаратор, отговарящ на  всички съвременни изисквани, доказващи своята надеждност и ефективност. Съвременна база и «ноу-хау» в областта на  алгоритмите за  обработка на видео изображенията, пневматическите  възли от ново поколение, съвременни технологии за обработка на  метала са отличителна   черта на фотосепараторите   ЗОРКИЙ. Собствената производствена база позволява да се реализира пълния цикъл на производство.  Нови идеи по оптимизация на функционалните и експлоатационни качества, повишение на ефективността на сортировка се реализира в продукцията. Фотосепаратор Зоркий 3 е награден със златен медал и диплом на Международен панаир Пловдив 2016 г. Предлагаме широка гама от модели с различни конфигурации камери и различна производителност.

Защо? Откъде? Надграждане? Контакти?

Zorkiy, Зоркий, СортБГ, CSort. SortBG, фото,  Bulgaria, България, внос, доставка, продажбаВ основата на конструкцията на апарата са вложени най-добрите разработки на нашета компания. Съвременна електрона елементна база, «ноу хау» в областта на алгоритмите за обработка на видео изображения, пневматически възли от ново поколение, технологии за обработка на метала –  това е отличителната черта на новото семейство фотосепаратори.  Собствената ни производствена база позволява да се реализира пълният цикъл на производство на оборудването от нарязване на листовия метал до събирането и пускането на готовото изделие. Новите идеи по оптимизация на функционалността на сепаратора, експлоатационните му качества, повишената ефективност на  сортировка и незабавната реализация на готовата продукция.
Голямото разнообразие  от фотосепаратори ЗОРКИЙ, ще удовлетвори както преработката на неголеми партиди продукти, така и големите предприятия.  Всеки наш клиент има уникалната възможност да подбере апарат в зависимост от обема и потребностите на своето производство. Универсалната модулна конструкция на апарата е проектирана така, че  при увеличение на обема на производство на сортируемия продукт от минималните 50 кг/час да се увеличат до 15 тона/час , като няма необходимост в закупуване на нов апарат с по-голяма  мощност. Достатъчно е да се  установи  допълнителна  секция и апарата е готов за работа! При това габаритите остават същите. Много често допълнителната секция се използва за ресортировка на продукта, за повишаване качествата на продукта на изхода, за получаване на безпрецедентни резултати.

SmartSort NEW, СмартСорт , фотосепаратор, 6 канала, 42 тона/час

Защо? Откъде? Надграждане? Контакти? Видео? Принцип на работа?

1. Възможност за  сортировка на широк спектър насипни продукти;
2. Най-новите разработки в областта на оптиката и механиката;
3. Ексклузивно LED осветление (RGB светодиоди);
4. Уникално програмно обезпечение;
5. Висока детайлизация на изображението на сортируемия продукт, мин. размер на дефекта 0,13 мм;
6. Повишена точност на сортировка;
7. Интелектуална система за контрол на качеството на сортируемия продукт;
8. Възможност за индивидуална комплектация на камерите според потребностите на клиента: монохромна комплектация, бихромна, NIR, InGaAs, RGB комплектация;
9. Високочувствителни CCD камери с разрешителна способност 2048 пиксела
10. Обработка на изображението без забавяне и изкривявания, оптимална скорост на броене;
11. Възможност за задаване на размера на дефектните петна на повърхността на зърното;
12. Възможност за сортировка на продукта по два зададени параметри на дефекта петна и едновременно, така също е възможна сортировка по две петна с различни параметри едновременно;
13. Отсъствие на «мъртви» зони на преглед на продукта;
14. Сензорен екран за управление на работа на апарата с диагонал 15,6 дюйма;
15. Възможност за анализ на фото/видео изображение на сортируемия продукт;
16. Визуализация на настройката и функционирането на апарата;
17. Универсална Блочно — модулна конструкция;
18. Автоматическа система за само почистване на  зоната на обзора;
19. Висока надеждност и ергономичност на конструкцията на апарата;
20. Конфигурация на апарата при задачи поставени от клиента;
21. Бързодействаща система за издухване на  негодния продукт;
22. Нисък разход на въздуха;
23. Намалено време на реакция на изхвърляне на негодния продукт;
24. Настройка на работата на апарата чрез Интернет;
25. 100% контрол на качеството на всички етапи на работа на апарата.
2048 — пикселна CCD камера японско производство с разрешителна способност 0,13 мм обезпечава подобрено качество и висока детайлизация на изображението на сортируемия продукт, което гарантира качествен анализ и повишава точността на сортировка. Гъвкава система на настройка и контрол на размера на дефекта обезпечава неизменно качество на годния продукта.
Интелектуалната самонастройваща система за контрол на качеството на сортировка обработва видеосигнала от потока на продукта в реално време, което служи за гаранция за стабилното почистване на през цялото време на работа на апарата.
Идеалното съотношение ширина на ръкава и ъгъла на обзор на камерите предотвращава изкривяване на изображението на краищата на ръкава, и като следствие на това обезпечава точност и качество на сортировка на общия поток на продукта.
Ширината на ежекторите - 5 мм обезпечава точно издухване на негодния продукта както на голяма, така и на малка фракция, минимизирайки  загубите на годен продукт при сортиране.
Конструкцията на соплата, обезпечава нисък разход на въздуха. Ежекторите са поставени непосредствено в блока на соплата, което намалява времето за реакция на изхвърляне на негодния продукт до минимум, и способства за концентрация на отпадъка.
Сензорният екран на компютърната система с диагонал 15,6 дюйма визуализира всички функционални параметри и анализира сигнала. Специалните функции позволяват да изведем на екрана и анализираме видео/фото изображението на сортируемите частици на продукта.
Многообразието от комплектации на камерите на фотосепаратора позволяват идеално да изберем  необходимия набор от камери за наблюдение  в зависимост от задачата за сортиране, което гарантира чистота на продукта. Максималната конфигурация — 4 камери на секция, всяка от които може да бъде RGB, NIR, InGaAs.

Най-новите алгоритми на сортировка на различните продукти, съвършената оптическа система и RGB LED осветяване на фоновите екрани, безпогрешно идентифицират различните примеси. Надеждните, производителни ежектори, интегрирани непосредствено, мигновено и точно отстраняват примесите от общия поток, като се постига чистота на продукта до 99,99%. Прилагането на нейроновия алгоритъм включва обучение на програмата за идентификация, за да се определи най-сложният комплекс от симптоми и признаци описващи обекта на сортиране, като: яркост на продукта или дефекта, форма, размери, пъстрота и др. Блочно-модулната конструкция на модел Smartsort, позволява да се увеличи производителността, два или три пъти, на базата на вече съществуващ сортировач с по-малка производителност, посредством допълнителен модул. Даденото оборудване се изготвя в завода на ООО «СиСорт», г. Барнаул,  Руска Федерация и притежава европейски сертификати   за своята  продукция.

Принцип на фотосепарация и устройствo

Изходният материал  зърно е зареден в машината през оперативния бункер. Посредством вибрации материала се подава по наклонените ръкави на разпределителните канали, по които пада с ускорение в отделението за изследване, което се простира между камерата и фоновия (заден) екран. Чрез лампи опто-електронните  сензори  или камери получават синтезирана светлина от  материала и подават чрез компютърната контролна система произведения сигнал (сигналът може да се отразява на дисплея или може да бъде звуков). Компютърната система за контрол чрез сравняване на приетия сигнал с нивото на чувствителност, в случай на неговото превишение, задейства ежекторите (пневматичната система), готова по всяко време да издуха отличаващите се по  цвят  зърна в изхода за отпадъци, чрез които негодното зърно получено от устройството  се изхвърля. Докато полезните зърнени квалификанти, продължават да падат в тръбата за годния материал. Движението на зърното вътре в машината, може да се организира по няколко начина: единично сортиране или за двойно сортиране. Най-често срещан е Втория метод, т.е. когато зърното преминава основно сортиране и подозрителните зърна  се рециркулират за вторична сортировка.


Цветово сортиране - защо фотоелектронната сортировка е това което Ви е нужно ?

Фотосепараторът  може да се използва в различни сектори на хранително-вкусовата промишленост, медицината, химическата промишленост и др. Като материал в  хранителната индустрия, може да  служат ориз, сусам, грах, елда, слънчоглед, чай, боб, кедрови ядки, орехи и т.н.. Това се отнася до разделянето - монохромно сепариране по контраст тона на цвета на входящия продукт от другите тонове и разделяне. В допълнение, има сортировачи, разпределени на два или повече цвята (червено-зелено, червено и синьо), но конфигурацията и използване на такива устройства е сложен. Налице е също така възможност за отделяне на светъл продукт, черен  продукт. Характеристики  на фото сепаратора да отдели от потока на входящдукт, прозрачен продукт.
Фотосепарацията (от англ. colour sorting – цвето сортировка, сортировка по цвят) – технология за сортиране на всички насипни  материали, основана на анализа на продукта по цвят. Последните години технологията color corter (сортировка по цвят) завоюват все по-голямо признание при клиенти и  производители.

 


       Стандартен процес на работа на фотосепаратора изглежда по следната схема


1. Изходният продукт за сортиране се подава в машината чрез входен бункер. Посредством вибрации материалът  чрез вибро тава се подава в разпределителния канал.
2. По канала продукта попада в осветената зона ( фотови екрани и лампи), за изследване с  високо-технологични сензори или CCD камери. Сензорите (или камерите), получават отразена светлина от материала , генерират електрически сигнал и го предават към компютърната система за управление.
3. В зависимост от сигналите, получени от оптическата система, компютърната система за контрол дава команда на отваряне на пневмо клапаните (ежекторите), които издухват отличаващите се по цвят продукти.
4. Годния поток от продукта попада в приемния бункер за годния продукт. Негодния продукт се извежда от машината чрез изходния бункер за негоден продукт.

 

 

5. В повечето фотосепаратори е възможна вторична сортировка, която позволява по-прецизно  сортиране на материалите, минимизирайки процента на загуба на годния продукт.
Първичната сортировка на входния продукт в три канален фотосепаратор се извършва от канал 1 и канал 2, като условно негодния продукт се подава на канал 3 за вторична сортировка. На изхода на канал 3, получаваме годен продукт, който се подава отново заедно с входния продукт на канал 1 и канал 2. На изхода на канал 3 получаваме негоден продукт- брак

 

Ключови особености и преимущества на фотосепаратор         

 Блочно-модулната конструкция

Smartsort е готов да увеличи производителността, два или три пъти, на базата на вече съществуващ сортировач с по-малка производителност. Това позволява трикратно спестяване на средства  в сравнение с купуването на нов сортировач, както и да спести нова площ и да се избегне демонтажа на старото оборудване и закупуване допълнително на транспортни механизми.

Нейронов  алгоритъм  на сортиране

Използване на иновативно нейронови алгоритми за анализ на обекта за сортиране позволява да се решат задачи и предизвикателствата, които  по-рано се считаше, че не е възможно да се решат, например, сортиране на шарено слънчогледово семе, стафиди с опашка и без, пшеница по стъкловидност и  т.н.
Прилагане на нейроновия алгоритъм включва обучение на програмата за идентификация  за да се определи най-сложен комплекс от симптоми, признаци описващи обекта на сортиране такива като: яркост на продукта или дефекта, форма, размери, пъстрота и др.

Самодиагностика

SmartSort  в режим на  реално  време, контролира работоспособността на основните възли и агрегати, своевременно  уведомяване на оператора за произхождащите  събития. При необходимост, информацията от самодиагностиката може да се анализира в дневника на машината.

Ергономичен дизайн

Smartsort  е максимално удобен да се инсталира, поддържа и използва. Отварящи се  системи за  инспекция позволяват достъп до най- отдалечените  компоненти на фотосепаратора , като подноси, тръби на годния и негодния продукт  т.н. за почистване, което е особено важно за сортиране на запрашени и маслени продукти. Удобното местоположение на контролния панел повишава комфорта при монтирането и функционирането на уреда. Леката конструкция опростява транспорта и монтажа на фотосепаратора на работното място.

Управление

Интуитивни операторския панел менюта с удобен интерфейс и висока степен на визуализация опростява и улеснява работата на оператора на машината. Стартирайте машината изпълнява едно докосване.

Промишлен светофар

Позволява бързо визуално преглеждане на  състоянието на апарата от разстояние в режима сортировка, изчакване, грешка или авария.

Датчици за уровен и управление от пулта

С свързаните сензори интелигентна система за контрол на външни устройства автоматично контролира режима на устройството, адаптивно регулиране на промените в нивото на продукта в бункера. Фотосепаратора също така може да бъде свързан към автоматизирана система за управление на предприятието за осигуряване на дистанционното управление и наблюдение на основните режими на работа.

Въздушен редуктор

SmartSort сам регулира работното налягане в съответствие с установеното в панела на оператора значение. При прехода  от една програма на сортировка на  друга, налягането също се изменя  автоматически  без вмешателството на човека.

Изменение конфигурации

Със SmartSort вие можете винаги да разчитате на това, че придобивайки апарат даже и с минимална мощност и параметри, Вие във всеки един момент можете да го модернизирате, да увеличите неговата мощност до NIR, InGaAs, бихромна и RGB конфигурации.

Ежектори

Надеждни и високопроизводителни италиански ежектори обезпечават повече от четири милиарда сработвания. Ширината  въздушните  сопла  съставляват. 4,5 мм, което обезпечава точно отстранение и концентрирано изхвърляне на продукта при низък разход на въздуха.

CCD-камери

Смарт-камерата на апарата е сглобена само от високотехнологични  комплектуващи на   фирмите  «Kodak»,   «Toshiba», «Nikon». Високочувствителните CCD-матрици с разрешение 2048 пиксела  обезпечават висока детайлизация на изображения на сортируемия  продукт, което гарантира най-точен анализ съответно и качество на сортировката. Гъвкавата система на настройка на  алгоритмите, позво;яват да се анализират дефектите с размери от 0,13 мм.

Програмно обезпечение


Вие можете уверено да  управлявате  фотосепаратора CSort, даже и никога  да не сте работили с него. Пускането на машината се осъществява с едно докосване. За начално ниво  за работа с оборудването-настройка и превключване от една програма на сортировка към друга се осъществява  максимално бързо и лесно.  Програмното  обезпечение на оборудването постоянно  се подобрява и оптимизира. Има възможност за  дистанционно обновяване на програмното обезпечение с по-нови версии. Ние се грижим за безпроблемното функциониране на нашия сортировач, когато той стане част от производството на нашите клиенти. Чрез използването на модерни технологии, ние предлагаме денонощен мониторинг на състоянието на фотосепаратора и можем да диагностицираме и конфигуриране на оборудването по интернет. Когато е необходимо, своевременно при нашите клиенти, осигуряваме високо квалифицирани сервизни техници.


 Икономично производство


Използването на фотосепаратор, намалява производствените разходи. Автоматизиране на крайното пречистване на продукта , значително намалява разходите за персонал. Възможността за вторично сортиране  на продукта на фотосепаратор  CSort без допълнителни усилия, ще сведе до минимум загубата на годен продукт. Освен това, оборудването се отличава с малки първоначални инвестиции и оперативни разходи, лесна поддръжка и висока енергийна ефективност.

 Ергономичен дизайн

Фотосепаратор CSort е най-удобно за монтаж, поддръжка и употреба. Сгъваеми системи за инспекция, позволяват да достигнете до най-отдалечените компоненти, като тави, тръби и т.н. Отлична възможност за почистване, което е особено важно при сортиране на  запрашени и маслени продукти. Удобното местоположение на контролния панел повишава комфорта при конфигурирането и управлението на устройството. Леката рамка го прави лесен за транспортиране и монтаж.
 LED осветление Специално разработеното LED осветление използва светодиоди на световните лидери в производството им и има срок на експлоатация повече от 80,000 часа, което гарантира постоянно качество, през целия живот на продукта. Комбинацията от 4-те основни цветове на осветителни и фонови екрани , Ви позволява да получите по-високо качество на сортиране при нисък контраст на продукта в сравнение с традиционните системи за осветление. Настройката и промяната на осветлението, се задава от операторския панел в рамките на няколко секунди и не изисква друга намеса.

 Стабилна работа във всички условия

Фотосепараторите CSort, са готови да работят и в топла и в запрашена среда. Апаратът има също охладителна система , а свръхналягането в корпуса елиминира попадналия в машината прах.

Надеждност и качество


Най-добрите инженери на компания CSort, са избрали най-висококачествените компоненти за произвежданото оборудване. Всеки възел задължително преминава контрол на качеството преди да стане част от оборудването на фотосепараторите CSort. Конструкцията на апаратите се произвежда в завода на компанията на високоточно немско оборудване. Съответствието на фотосепараторите на нормите за качество се потвърждават от Европейските сертификати за съответствие CE .  
 

 Ръкави /тави/

При сортиране се използват двулицеви универсални ръкави – тави с тесни улеи, предназначени за сортиране насипните продукти – всяка е сменяема и насочва семената точно в центъра на съответната джет дюза. В случай на сортиране на големи обекти, използваме плоската страна на тавата с максимален капацитет.

Зоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

Зоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

Зоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

Зоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

Зоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

Зоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българияЗоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия

 

Зоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия Зоркий, СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия csort, sort, bg, sortbg, фото, сортираща, електронна, машина, сепаратор